Als Flevolandse zakenvrouw ben ik er trots op dat Almere onlangs de prijs van beste binnenstad heeft gewonnen. Maar er is meer…..
Ik volg de ontwikkelingen van de Floriade op de voet en ben bijzonder enthousiast over deze wereldtentoonstelling.

De Floriade staat geheel in het teken van mondiale vraagstukken zoals verstedelijking, voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. Het is nu al een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie. Er komt een arboretum van 8 hectare (16 voetbalvelden groot!) waar ook echt doorheen gewandeld kan worden. Ach, ik kan er in mijn enthousiasme eindeloos over vertellen.

Het is uniek dat er na de Floriade al een bestemming is voor dit project, want wat overblijft is de groenste woonwijk ter wereld, die wordt ‘gevoed’ door planten uit het arboretum. Daar mogen wij als Nederlanders in internationaal opzicht best trots op zijn. Ik denk dat de Floriade economisch en maatschappelijk een enorme boost zal geven aan Flevoland. En natuurlijk ben ik lid geworden van de Floriade Business Club.

Nieuwsgierig, bekijk dan het filmpje en ik weet zeker dat ook jij direct verkocht bent.

Share This