Sinds 1 juli geldt er nieuwe wetgeving voor verenigingen en stichtingen, de Wbtr: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Daardoor veranderen de regels rondom bestuur en toezicht binnen verenigingen en stichtingen. Zo komt er een wettelijke grondslag voor het instellen van een raad van commissarissen, wordt de mogelijkheid tot het invoeren van een monistisch bestuurssysteem geïntroduceerd en komt er meer duidelijkheid over de taakvervulling, positie en aansprakelijkheid van bestuurders.

Wij hebben een checklist ontwikkeld waarmee je snel kunt controleren of jouw vereniging of stichting al voldoet of dat er nog werk aan de winkel is met aanpassing van statuten e.d.
Zit je in het bestuur van een vereniging of stichting en wil je weten of jullie voldoende voorbereid zijn? Vraag dan de checklist aan per e-mail aan debaas@sbb.nl of vul het contactformulier in.

 

 

Share This