Wij verwerken gegevens van en voor onze klanten. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Binnen SBB hebben we een projectteam geformeerd voor de implementatie van de nieuwe AVG regels, die op 25 mei van kracht zijn. Maaike Huisman en Jacqueline toe Water zijn in september vorig jaar gestart met het in kaart brengen van de gewenste aanpassingen.
Momenteel zijn zij bezig met het opstellen van verwerkersovereenkomsten voor al onze klanten. Uiteraard maken we deze per relatie op maat.

Share This